grundebyen illustrasjon

Gründerbyen Slemmestad bygger på resultatene fra stedsutviklingsprosjektene Slemmestad2020 og Kreative Slemmestad. Prosjektet har oppnådd gode resultater i de to første prosjektårene med ca 20 nye arbeidsplasser i Slemmestad knyttet til Gründerbyen, og utvikling av et attraktivt sentrum for etableringer og opplevelser. Målsettingene videre er å fortsette denne veksten. En målrettet satsing på gründerskap og fokus på kunnskapsintensiv næring gir gode resultater.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch