plussbyen slemmestad

grunderbyen slemmestad

kreative illustrasjonProsjektet ”Kreative Slemmestad” startet opp i 2012 og  avsluttet i 2015. Målsettingene i prosjektet var å legge til rette for og tiltrekke seg aktører innenfor de kreative næringene. Samtidig skulle prosjektet arbeide for å styrke Sekkefabrikken som kulturelt kraftsenter i Slemmestad og skape aktivitet. prosjektet har hatt flere underprosjekter som Factory Light Festival. Filmbyen Slemmestad og Geoteket - Nytt bibliotek og geologisenter. Slemmestad er i dag preget av et rikt og spennende kulturliv med en rekke flinke og kreative kunstnere og aktører innenfor de kreative næringene. Du finner rapporten fra Kreative Slemmestad her. Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon AS har vært ansvarlige for prosjektet med forpliktende samarbeid med næringsliv, grunneiere og kulturaktører.

Prosjektstrategi

For å lykkes med å utvikle kulturnæringene skal prosjektet arbeide etter følgende overordnete strategier:

  • Ta ansvar for at det utvikles et kulturnæringsmiljø i Slemmestad etter en klyngemodell – og basert på kunnskap fra relevante FoU-miljøer.
  • Legge opp til et tett og formalisert samarbeid mellom kunst- og kulturnæringer og øvrig næringsliv.
  • Arbeide tett med statlige nivåer (Departementene, Kulturrådet, o.a) Utnytte kompetansen og nettverket i Papirbredden Innovasjon som samarbeidspartner.
  • Sikre og utvikle næringspotensialet i eksisterende og nye etableringer innen kulturnæringene gjennom Papirbredden Innovasjons tilgang på virkemiddelapparat (SIVA, Innovasjon Norge o.a.)
  • Samarbeide med HIBU og andre FoU-miljøer for å utvikle ny kulturnæring og øke kompetansen i eksisterende.
  • Utvikle satsingen i samspill med Buskerud Fylkeskommune, og i tråd med fylkets strategi- og handlingsplan for kulturnæringene.
  • Videreutvikle Slemmestad med spesielt fokus på design og opplevelser som et supplement til øvrige satsinger i regionen (Drammen – musikk, Vestfossen – kunst)
  • Bidra til at det utvikles kulturnæringsmiljø i kommunen for øvrig.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch