plussbyen slemmestad

grunderbyen slemmestad

Gode innspill til Plussbyen Slemmestad

Seminaret Plussbyen #2 - "Hvordan skal vi bygge Plussbyen"ga en rekke gode innspill til den videre planleggingen av Plussbyen Slemmestad. 

Leder av utvalg for miljø, klima og samferdsel i Røyken kommune, Elisabeth Holter-Schøyen (V) åpnet seminaret med store ambisjoner for den videre utviklingen av Slemmestad.

Marianne Kjendseth Wiik fra SINTEF gikk gjennom definisjonene på en Plussby, og hva som må til for at vi skal  ta steget fra plussbygg til plussbyer.

 Marianne Wiiik

Birgit Rusten fra Futurebuilt viste  gode eksempler fra Futurebuilt programmet, og at det nytter å lage miljømessige og klimavennlige bygg. Nesten 50 bygg er til nå bygd i Futurebuilt.

Birgit Rusten sykkel

Håvard Kirkebøen i Veidekke er prosjektleder for Veidekkes bygg i massivtre. Massivtre betyr store CO2 besparelser i selve bygningskonstruksjonen, og brukes nå i større og større grad i offentlige bygg og leiligheter.

Haavard Kirkeboeen

Nina Borvik fra Betongløftet redegjorde for betongindustriens visjoner om å redusere CO2 utslippene fra betongproduksjon og bruk betraktelig. 

Etter pausen hvor det var stor interesse fra deltakerne på seminaret for løsningene som ble presentert gikk Thomas Havsberg og Manuel Cerrano fra ABB gjennom noen av mulighetene som ligger i smart styring av bygg for å minske energibruk, og spare både lommebok og miljø.

Publikum

Fra Lindum fikk publikum høre Ketil Stoknes presentere det store potensialet som ligger i å utnytte matavfallet fra leilighetene som skal bygges til biogass og næring til lokal dyrking av nye planter. Med innsamling av matavfallet lokalt kan det dyrkes nesten like mange kilo ny mat som det kastes. 

Til slutt gikk Andreas Borgen gjennom energiplanen som Energima har utarbeidet for Slemmestad, og som viser at med lokal produksjon av energi med solceller og biogass fra Veas er det mulig å realisere visjonen om Plussbyen Slemmestad - og produsere mer energi enn man forbruker med den nye bebyggelsen.

Stor takk til alle innledere og publikum som deltok på seminaret, og er med på arbeidet for å realisere Plussbyen Slemmestad

Alle bilder: Fotograf Morten Flaten  

Alle presentasjonene fra seminaret finner du her:

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch