Historie

Slemmestad – en liten historisk oversikt

historie
Før industrien kom til Slemmestad var stedet et lite og fredelig jordbrukssamfunn med noen få gårder. Store Slemmestad var den største, og hadde dyrket mark helt nede fra bukta og opp mot Dambo på vestsida av bekken. Hovedbygningen står fremdeles på Slemmestadhaugen i enden av blokkbebyggelsen på Heimannsåsen, som åsen nå kalles. På den andre sida av bekken  hadde Slemmestad–Ødegården sine jorder nesten ned til nåværende sentrum. Hovedbygningen her eksisterer også fremdeles – tvers over bekken for Rortunet. Nedre Slemmestad lå øverst i det nåværende fabrikkområdet, og det var dyrket mark ned til sjøen også her. Dølstua var også en plass, opprinnelig under Nedre Slemmestad, og våningshuset her står fremdeles, en tømret stue som antagelig er det eldste huset på Slemmestad. Lillelien lå øverst i nåværende Skolebakken, og Slemmestad ungdomsskole og Nilsemarka fyllplass ligger på det som var dyrket mark i Lillelien. Odden var også et selvstendig bruk, og her står fremdeles ”Stinastua” og uthuset igjen. Kirkerud og Berger var selvstendige bruk, likedan Avjordet og Bråtan. Det var bebyggelse i Tåje, Damkleiva, Lille Slemmestad, Jonsrud og Knussestua, dessuten i de forsvunne plassene Roret, Dalengen, Lillejordet og Skjeggerud.

 

Les mer: Historie

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch