Geologi

Rett-og-spiralsnodd-blekksprutSlemmestad er en av Norges mest kjente geologisteder. Besøk Slemmestads geologi på https://roykenbibliotek.no/geologisenteret/ og gå på tur på geologistiene i Slemmestad.

Slemmestad er en del av Oslofeltet, området rundt vest- og nordsiden av Oslofjorden, fra Langesund i sør til Hamar i nord. Oslofeltet forteller historien om perioden fra 545 til 280 millioner år siden, som ikke er bevart andre steder i Norge. Årsaken til dette er at hele feltet sank flere hundre meter ned i en grav, mens områdene rundt ble slitt ned til grunnfjellet.

I Slemmestad finnes ulike bergarter. Noen er såkalt sedimentære, dannet av sand og grus på havbunnen. Disse inneholder ofte fossiler. Andre er vulkanske og er dannet ved mer dramatiske hendelser enn vi er vant til her i Slemmestad nå for tiden. I tillegg har det blitt flyttet mange forskjellige steiner hit med isen for noen titusener av år siden. Dette har gjort at for eksempel stranden på Odden er et skikkelig utstillingsvindu for ulike bergarter fra forskjellige steder i Norge.

Noen steder i Slemmestad er nesten for gode til å være sanne. I sentrum finnes skolebokeksemplet. Her ligger eldgammelt grunnfjell nederst, og som en bløtkake ligger det kalkstein og skifer fra kambrium i midten og vulkansk stein fra perm på toppen. På de fleste andre steder har slitasje, forskyvinger og jordskjelv «rotet til» rekkefølgen, men her ser man teorien i praksis: Det eldste ligger nederst, og deretter kommer yngre og yngre stein i stigende rekkefølge, over et 600 millioner års tidsspenn.   

Så er det fossilene da, som kanskje er det aller flest blir fascinert av. I Slemmestad finnes det fossiler i berget nesten uansett hvor du snur og vender deg. Det gjelder bare å vite hva man skal se etter! Fossilene her i området stammer fra tidsperiodene kambrium, ordovicium og silur, et tidsrom fra 541 millioner til 419 millioner år siden. På den tiden var Slemmestad havbunn i et relativt grunt hav, og her myldret det av dyr og planter. Noen likner på dem vi kjenner i dag, mens andre ser helt fremmede ut. De mest kjente fossilene fra Slemmestad er trilobittene. Dette var veldig vanlige leddyr som er i slekt med reker og kreps. Sammen med dem bodde blekkspruter, snegler og sjøliljer. Mest omtalt de siste årene er «fotballbanefossilene». De er relativt nyoppdaget og er et unikt funn: En gigantisk havbunnsflate som har blitt til stein og som inneholder tusenvis av blekksprutfossiler.

Vi anbefaler å ta turen til Slemmestad for å se unike steiner og fossiler i verdensklasse. Kom innom oss på geologisenteret for tips til hvor du skal gå!

Bilder

Les mer
Slemmestad geologisenter har laget egne geologiturer med guider, bilder og kart. De finnes på nett her: http://www.royken.kommune.no/Tjenester/Kultur-og-fritid/Royken-bibliotek/Geologisenteret/, eller kan kjøpes i trykt versjon på biblioteket

Kort film om dannelsen av området, og hvordan industrihistorien henger sammen med geologien: http://www.youtube.com/watch?v=IlO01wll2TE

Osloriften: http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/osloriften/

Jordas tidsperioder og fossiler du kan finne: http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/fossiler/faktablader/

Film med foredrag om Oslofeltet og bergarter
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/796226

Om fossilfeltet ved fotballbanen
http://www.geo365.no/forskning/fossilfauna/

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch