Slemmestad 2020

Prosjektet Slemmestad 2020-En Levende Kystby er et offentlig privat samarbeid. Slemmestad står foran en stedsutvikling med fokus på overgangen fra industrikultur til kulturindustri. Utviklingen skal være kunnskapsbasert og bygge på stedsutviklingsfaglige kriterier.

Slemmestad 2020 har tre underprosjekter: Kreative Slemmestad, Plussbyen Slemmestad, Gründerbyen Slemmestad. Målet er at det skal komme mange nye prosjekter som realiserer prosjektmålet: ”Slemmestad - en levende kystby.”

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch