kreative illustrasjonProsjektet ”Kreative Slemmestad” startet opp i 2012 og  avsluttet i 2015. Målsettingene i prosjektet var å legge til rette for og tiltrekke seg aktører innenfor de kreative næringene. Samtidig skulle prosjektet arbeide for å styrke Sekkefabrikken som kulturelt kraftsenter i Slemmestad og skape aktivitet. prosjektet har hatt flere underprosjekter som Factory Light Festival. Filmbyen Slemmestad og Geoteket - Nytt bibliotek og geologisenter. Slemmestad er i dag preget av et rikt og spennende kulturliv med en rekke flinke og kreative kunstnere og aktører innenfor de kreative næringene. Du finner rapporten fra Kreative Slemmestad her. Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon AS har vært ansvarlige for prosjektet med forpliktende samarbeid med næringsliv, grunneiere og kulturaktører.

royken

slemmestadbrygge logo

pias

I samarbeid med:

bfk logo footer

 

 

husbanken footerlogo

 

blackpatch